Divadlo Hvízd, Holešov

Don Šajn

Autor: na motivy her starých loutkářů
Dramatizátor: Vladimíra Dvořáková
Režie: Vladimíra Dvořáková
Scénografie: Vladimíra Dvořáková
Loutky: Vladimíra Dvořáková
Druhy loutek: marionety, totemové
Hudba: Jiří Kuhl
Osoby a obsazení:  Jiří Kuhl, Vladimíra Dvořáková

Základní informace o souboru:
Holešovské divadlo Hvizd vzniklo v r. 2001 spojením tenkrát čerstvé absolventky katedry výchovné dramatiky DAMU Vlaďky Dvořákové a poštovního doručovatele Jiřího Kuhla. Jako registrované občanské sdružení působí od roku 2009. V současné době sdružuje 20 členů, hlavně z řad studentů, nejaktivnější je však tandem Dvořáková, Kuhl. Jednotlivé hry jsou ovliněny výtvarným a hudebním projevem a specifickou poetikou dvojice Kuhl-Dvořáková. Málokdy něco nového vyrábí, spíše recyklující staré předměty, které používají jako loutky. Pravidelné aktivity: účinkování na festivalech a celostátních přehlídkách, pořádání různých projektů (Festival evropských regionů Hradec Králové, Malý svět divadel Fryšták, Noci s Andersenem, charitativní akce, pouliční show, projekty zaměřené na oživení zašlých památek a tradic v Holešově, Industriální stopy Ostrava, Kontejnery k světu Zlín aj., pořadatelé mezinárodního setkání loutkových divadel v Holešově "Loutky a bábky".

Několik slov o autorovi (autorech), inscenátorech, respektive o inscenační tradici hry:
Dvojice Kuhl-Dvořáková se nechala inspirovat tradiční hrou lidových loutkářů k vytvoření nového tvaru plného nadsázky, drsného humoru a zároveň lidskosti i nelidskosti. Tradiční hra provedena téměř neloutkářským způsobem, částečně show, částečně kabaret, částečně velká osudová tragédie. Výrazná hudba a loutkářské neumětelství je postaveno do kontrastu s tradičním řemeslem, což je pro tento tým výzvou a zároveň do jisté míry vyrovnáním se s komplexy amatérského divadelníka.

Malá scéna Divadla Karla Pippicha
úterý 1. července v 11, 14 (A) a v 16 (B) hodin
pro diváky od 8 let • délka představení 35 minut

Kontakt:  Vladimíra Dvořáková, 604 724 103, vladimura@seznam.cz, https://www.facebook.com/pages/divadlo-hvizd